MENU
Logo Made in Germany WIN EURASIA 2018
İletişime geri dön

iXPOS: Your Information Platform about Germany

iXPOS

www.ixpos.de sanal portalýyla Almanya, ihracatý teþvikte yeni ufuklar açýyor. iXPOS Alman dýþ ticaret teþvik fýrsatlarýnýn kapsamýný bir bakýþta sunmaktadýr. Bu platform, Almanya'da çeþitli hükümet ve yarý özerk kurumlar tarafýndan sunulan karýþýk ve sayýsýz teþvik vasýtalarýna, hizmetlere ve bilgilere ilgi gösteren giriþimciler için bir rehberdir.

IXPOS Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn (BMWi) bir inisiyatifidir. Alman Dýþ Ticaret Bürosu (gtai) bu websayfasýnýn içeriðinin koordinesinden sorumludur.


Ýletiþim:
Germany Trade and Invest GmbH -
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 200 099-0
Fax: +49 30 200 099-812

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
Bu, Alman katılımcılar ile temaslarınızı yönetmek için kullanacağınız kişisel ajandanızdır.